Venčeková slávnosť 2022

Po úspešnom absolvovaní Tanečného kurzu pre stredné školy prichádza na rad vytúžený Prvý študentský tanečný ples – „Venček“– je slávnostným ukončením tanečného kurzu, na ktorý sú pozvaní rodičia, priatelia, známi či profesori, aby im študenti predviedli a odprezentovali, čo všetko sa počas kurzu naučili.